Kontakt

jas_fish_logo-3

Názov firmy: 

JAS Fish, s r.o.

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:

JAS FISH s.r.o.
Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava – mestská časť Rača
IČO: 44 093 047
IČ DPH: SK2022591637
Odštepný závod:
 

Jesenského 52

943 01  ŠTÚROVO

 

Kontakt:

Jozef Kristofóri


Telefón: +421 905 81 91 16 Jozef Krištofóri

              +421 905 81 90 78 Mgr.Adriana Krištofóriová

              +421 915 97 33 25 reštaurácia Fish Housee-mail: jasfish@jasfish.sk

Fakturačné  údaje:
IČO:  44093047
DIČ:  2022591637
IČ DPH: SK2022591637

Firma je zapísaná v obchodnom registri  vedenom na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 22008/N

JAS Fish,  s r.o.

Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava – mestská časť Rača
IČO: 44 093 047
IČ DPH: SK2022591637
Odštepný závod: 
Jesenského 52
943 01 ŠTÚROVO

Kontakt pre informácie a objednávky násadových rýb,živých trhových rýb a krmýv:

Mgr.Adriana Krištofóriová

Mobil :

Objednávka tovaru :  +421 905 81 90 78

Reštaurácia :  +421 915 97 33 25

Jozef Krištofóri : +421 905 81 91 16
e-mail:

jasfish@jasfish.skIČO: 44093047
DIČ: 2022591637
IČ DPH: SK2022591637
 

 

BERIEME OBJEDNAVKY NA ŽIVÉ NA NASADOVÉ RYBY

KAPROV  K1,K2,K3 

 

 

Posledná aktualizácia: 

24.11.2020