Predaj živých rýb

Naša spoločnosť Vám dodá zdravé, prvotriedne násadové ryby chované v kvalitných rybníkoch pri maximálnom dodržaní hygieny chovu živých rýb. Disponujeme vozovým parkom, nádržmi a všetkými povoleniami na distribúciu certifikovaných živých rýb. Zabezpečíme Vám dovoz rýb vlastnými vozidlami prispôsobenými na prepravu živých rýb a následné zarybnenie na Vami určenom mieste. Zaoberáme sa aj s predajom tržných konzumných rýb.

   

 Cenník živých rýb  EUR/kg bez DPH

2019

Druh  I.jar  II.jar  III.jar
Kapor  4,8  4,5  4,2
Amur  x  x  3,90
Koi  x  x  x
Tolstolobik  x  x  x
Lieň  x  x  x
Zubáč  x  x  15,00
Šťuka  x  x  12,00
Sumec  x  x  12,00
Pleskáč  x x  3,20
Karas  0,90  1,50  3,20
Uhor  85 42 31

                  JAR 2019

DRUH Plôdik 0,5g Plôdik rýchlený 1-2g
Kapor  0,005 EUR/Ks  0,07 EUR/ks min.odb. 10 000 ks
Amur  0,005 EUR/ks  0,07 EUR/ks min.odb. 10 000 ks
Tolstolobik  x EUR/ks  x EUR/ks
Zubáč  3-4cm  0,22 EUR/ks min.odb. 1000 ks
Šťuka  3-4cm  0,18 EUR/ks min.odb. 1000 ks
Sumec   3-4cm  0,18 EUR/ks min.odb. 1000 ks

Na požiadavku prevádzame zarybňovanie a prepravu živých rýb. Cenovú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie a podľa Vami udaných parametrov.(veľkosť zarybňovanej plochy,množstvo rybiek,vzdialenosť a.t.d.)

 Návrat na predchádzajúcu stranu

JAS Fish,  s r.o.

Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava – mestská časť Rača
IČO: 44 093 047
IČ DPH: SK2022591637
Odštepný závod: 
Jesenského 52
943 01 ŠTÚROVO

Kontakt pre informácie a objednávky násadových rýb,živých trhových rýb a krmýv:

Jozef Krištofóri

Adriana Krištofóriová

Telefón:

+421 905 81 91 16

+421 905 81 90 78

Fax:

+421 36 758 51 50


e-mail:

jasfish@jasfish.skIČO: 44093047
DIČ: 2022591637
IČ DPH: SK2022591637
 

 

BERIEME OBJEDNAVKY NA ŽIVÉ NA NASADOVÉ RYBY

KAPROV  K1,K2,K3 

 

 

Posledná aktualizácia: 

09.04.2019