Predaj živých rýb

Naša spoločnosť Vám dodá zdravé, prvotriedne násadové ryby chované v kvalitných rybníkoch pri maximálnom dodržaní hygieny chovu živých rýb. Disponujeme vozovým parkom, nádržmi a všetkými povoleniami na distribúciu certifikovaných živých rýb. Zabezpečíme Vám dovoz rýb vlastnými vozidlami prispôsobenými na prepravu živých rýb a následné zarybnenie na Vami určenom mieste. Zaoberáme sa aj s predajom tržných konzumných rýb.

   

 Cenník živých rýb  EUR/kg bez DPH

2017

Druh  I.jar  II.jar  III.jar
Kapor  4,00  3,90  3,90
Amur  x  x  3,90
Koi  x  x  x
Tolstolobik  x  x  3,00
Lieň  x  x  x
Zubáč  x  x  15,00
Šťuka  x  x  12,00
Sumec  x  x  12,00
Pleskáč  x x  3,00
Karas  0,90  1,50  3,00
Razbora  2,75  2,75  2,75

                  JAR 2017

DRUH Plôdik 0,5g Plôdik rýchlený 1-2g
Kapor  0,004 EUR/Ks  0,06 EUR/ks
Amur  0,004 EUR/ks  0,06 EUR/ks
Tolstolobik  0,004 EUR/ks  0,06 EUR/ks
Zubáč  3-4cm  0,22 EUR/ks
Šťuka  3-4cm  0,18 EUR/ks
Sumec   3-4cm  0,18 EUR/ks

Na požiadavku prevádzame zarybňovanie a prepravu živých rýb. Cenovú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie a podľa Vami udaných parametrov.(veľkosť zarybňovanej plochy,množstvo rybiek,vzdialenosť a.t.d.)

 Návrat na predchádzajúcu stranu

JAS Fish,  s r.o.

Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava – mestská časť Rača
IČO: 44 093 047
IČ DPH: SK2022591637
Odštepný závod: 
Jesenského 52
943 01 ŠTÚROVO

Kontakt pre informácie a objednávky násadových rýb,živých trhových rýb a krmýv:

Jozef Krištofóri

Adriana Krištofóriová

Telefón:

+421 905 81 91 16

+421 905 81 90 78

Fax:

+421 36 758 51 50


e-mail:

jasfish@jasfish.skIČO: 44093047
DIČ: 2022591637
IČ DPH: SK2022591637
 

 

BERIEME OBJEDNAVKY NA ŽIVÉ NA NASADOVÉ RYBY

KAPROV  K1,K2,K3 A SUMCOV AFRICKÝCH

hmotnost 1 ks sa pohybuje medzi 2,5 - 3,5 kg  cena 3,90.- EUR/kg bez DPH,

minimálny odber

       100 kg .

 

Posledná aktualizácia: 

10.06.2017